DF: Knivloven tolkes forkert

Foldeknive som altid har været lovlige, men som nu ikke er det længerem fordi loven tolkes stramt og hårdt. For hårdt mener knivbrugerne – og det mener Dansk Folkeparti også.

Dansk Folkeparti synes knivloven tolkes for stramt.
Den nuværende våbenlov som også omfatter bestemmelserne om knive, blev sidste gang revideret i 2012. Dengang var en af de politiske ordfører Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.
Peter Skaarup er stadig retsordfører for Dansk Folkeparti, og HuntersMagazine har spurgt ham og de øvrige retsordførere fra dengang, som de er tilfredse med den nuværende meget hårde tolkning af våbenlovens bestemmelser om enhåndsbetjente foldeknive, som gør snart sagt enhver foldekniv til en kriminel besiddelse.
”Det ser ud til, at loven fortolkes alt for stramt, når den rammer så mange helt almindelige mennesker,” skriver Peter Skaarup i en mail til HuntersMagazine, og fortsætter: ”Jeg vil bede justitsministeren om at give Folketingets Retsudvalg en forklaring på, hvordan man er nået frem til den tolkning af loven.

”

Den hårde tolkning.
Den nuværende tolkning af loven gør det helt umuligt at eje, bære eller anvende en ganske almindelig foldekniv, hvis den på en eller anden artistisk måde kan åbnes med en hånd.
Det kan de fleste almindelige foldeknive, hvis man øver sig lidt, og ikke er bange for at skære sig under fumleriet. En del politifolk og teknikkere hos politiet har øvet sig på at åbne foldeknive med en hånd, og derfor kan de forskellige politikredse nu få alle med en foldekniv dømt.
Og det sker i stor stil på blandt andet Fyn, hvor et par jagt- og fiskebutikker allerede er blevet idømt bøder på 100.000 kroner for at have forhandlet foldeknive, som indtil for få år siden blev regnet for at være både lovlige og harmløse.
Den retspolitiske ordfører fra Dansk Folkeparti er i hvert fald ikke i tvivl om, at den nuværende tolkning af lovens tekst om foldeknive er alt for hårdt:
”Loven blev i sin tid vedtaget som et led i bestræbelserne på at gribe ind overfor knivvold i nattelivet blandt unge mennesker,” fortsætter Peter Skaarup sin mail til os, og slutter med at konstatere, at når så mange helt almindelige mennesker, som aldrig kunne finde på at tage en kniv med sig på værtshus eller diskotek nu bliver kriminaliseret, ”så ser det ud til, at man med denne tolkning af loven skyder over målet.”
Klar tekst fra Dansk Folkeparti.

Enhedslisten er på samme hold.
I forrige uge skrev Pernille Skipper fra Enhedslisten også til HuntersMagazine i samme sag.
Pernille Skipper var som Peter Skaarup også retsordfører da den nuværende våbenlov blev ændret og er det stadig.
På vegne af Enhedslisten har Pernille Skipper også bedt justitsminister Mette Frederiksen om en forklaring:
” Hvis det er rigtigt, at ændringen af våbenloven i 2012 har gjort alle foldeknive ulovlige, er der grund til at se på loven igen. Jeg har derfor bedt justitsministeren svare på følgende spørgsmål, som jeg har stillet gennem Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes kommentere artiklen ”Knivloven gør os alle kriminelle” (http://www.huntersmagazine.com/article/knivloven-goer-os-alle-kriminelle) og oplyse, om foldeknive med ændringen af våbenloven fra 2012 er kriminaliseret i det omfang, der beskrives i artiklen. Samtidig bedes ministeren oplyse, om artiklen giver anledning til nye overvejelser om våbenlovens udformning.”
Forhåbentlig får vi et fyldestgørende svar hurtigt, som kan bringe os videre,” slutter Pernille Skippers mail til redaktionen.
Også klare udmeldinger fra denne side af Folketingssalen.

Spørgsmål fra Venstre.
Den retspolitiske ordfører fra Venstre, Karsten Lauritsen, har ligeledes stillet – ikke bare et men to – spørgsmål til justitsministeren om den nuværende praksis omkring knivloven.
Af det ene spørgsmål fremgår det, at Venstre finder våbenlovens bestemmelser om foldeknive urimelig, og at den bør ændres.

Tilbage er så kun et spørgsmål: Hvornår sker der noget fru justitsminister?