Den ulige kamp

Danmarks Jægerforbund kan ikke matche de økonomiske midler som de erklærede jagtskeptikere og jagtmodstandere råder over.

Økonomisk underlegen.
Penge er magt, og magt er udslagsgivende i alle politiske spørgsmål. Også de der handler om jagt.
Derfor kan en sammenlignende undersøgelse af de økonomiske magtforhold i jagt og antijagtorganisationerne give et ganske godt fingerpeg om, hvad det er for et felt af modstandere jagtens organisationer er oppe i mod.
Og her i Danmark er styrkefoldet sådan cirka 1:2,6. Forstået på den måde, at hver gang Danmarks Jægerforbund har 1 million kroner at gøre godt med, så har de organisationer der er kritiske overfor jagt og jægere 2,6 millioner kroner til at drive informationsvirksomhed, lobbyisme og kampagner for.
Det viser en simpel søgning i de relevante organisationers årsregnskaber fra 2014 (for WWFs vedkommende er regnskabet dog fra 2015).
De grønne organisationer
Dette søjlediagram viser de forskellige organisationers årlige indkomster, fra venstre mod højre: Dansk Ornitologisk Forening, WWF Danmark, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund.

De andre og jægerne
Dette søjlediagram viser styrkeforholdet mellem de jagtkritiske organisationers økonomiske styrke og Danmarks Jægerforbunds tilsvarende formåen.

Demokratisk underlegen.
En ting er imidlertid det økonomiske styrkeforhold, noget helt andet er den demokratiske magtbalance. Også her står jægerne alene med deres ene stemme i Vildtforvaltningsrådet, mens Dyrenes Beskyttes, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening hver har en stemme, så her er styrkeforholdet altså 1:3.
Dette er den virkelighed som jagtens forhandlere dagligt skal tage bestik efter.

Fodnote:
De tre øvrige danske jagtorganisationers økonomi er ikke medregnet i denne undersøgelse.