Den svenske bjørn er atter rødlistet

Sverige.
Den svenske bjørnebestand har været stødt stigende i en årrække, og regnes nu for at have nået en størrelse på lige under 3000 individer.
Imidlertid er tilvæksten stagneret, og derfor har Sveriges Landbrugsuniversitet, som fører regnskab med den svenske biologi, netop skrevet den svenske bjørn ind på Rødlisten – der er den nationale liste over truede arter.

Hvad så med jagten?
Den svenske bjørnejagt er ved at være et stort og intenst tilløbsstykke hvor der hvert år er licenser til omkring 300 bjørne.
Det er de enkelt len der udstikker rammerne for afskydningen i samklang med den nationale forvaltningsplan, som tilskriver, at der i Sverige skal være en bestand af bjørne på mindst 1400 individer.
HuntersMagazine ringede derfor til Karin Ahrné fra Sveriges Landbrugsuniversitet, for at finde ud af, hvilken betydning den nye status som rødliste-art vil få for den svenske bjørnejagt.
”Vi tager ikke beslutning om jagt og forvaltning,” lød det korte og kontante svar.
”Hvordan det tolkes politisk ved jeg ikke,” forklarer Karin Ahrné fra Sveriges Landbrugsuniversitet, som er en ren forsknings- og rådgivningsinstitution, og som netop har offentliggjort den svenske rødliste over truede dyre- og plantearter.
Derfor ringede vi også til Naturvårdsverket, hvor den nationale vildtforvaltning styres fra, og fik her klar besked af Maria Hörnell-Willebrand som slår fast, at den nye status for bjørnene ikke får betydning for den svenske bjørnejagt:
”Jagten er delegeret ud til lenene og så længe bestanden holder sig over den besluttede minimumsgrænse kommer der ingen restriktioner,” siger Maria Hörnell-Willebrand.

Jægernes reaktioner.
Generelt er de svenske jægere bestyrtet over oplistningen af de svenske bjørne, fordi bestanden er mere end dobbelt så stor som den minimumsgrænse alle har været glade for, og fordi det af jagtmodstandere kan fremstilles som om, at det er jagten der er skyld i at bjørnene nu kommer tilbage på rødlisten.
Den svenske bjørnejagt har været fungerende på det nuværende niveau i omkring ti år, og den fortsætter altså skønt bjørnens ændrede bevaringsstatus og som Rasmus Boström udtaler til Jaktjournalen.se, så er det jo ikke jægerne der fastsætter jagtkvoterne på bjørn. De kommer fra lenene som styrer efter den nationale beslutning om at holde bestanden på det nuværende niveau.