Debat

Debat

Debat.

Send læserbrev til debat@huntersmagazine.com.
Læs mere om debatten her på HuntersMagazine.com.

Jens Kragh-Hansen.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at manglende indberetning skal have nogen konsekvenser for dem som ikke kan finde ud af det på den pæne måde.
Vi skal huske på, det er ikke DJ som udsteder jagttegnet men Skov og Naturstyrelsen (SNS) og fra DJ's bliver der lagt maximalt politisk pres for en holdbar løsning.
Hvis løsningen er,ingen indberetning = intet jagttegn vil det jo også få den konsekvens at man mister retten til at være i besiddelse af våben,så helt enkelt er det ikke, men noget må der gøres.

Peter Petersen mener det samme som Leo C. og Peter H.

Mogens Jensen Hadsten.
ja undskyld jeg kan heller ikke se at det skulle ver så svært men istedet at true med bøder og afgifetr så skulle de miste ders jagttegn efter 3 år. for det er så vigtigt at indberete sin vildtudbytte det kan ikke siges klart nok indberet jers vildtudbytte

Christian Hummelshøj, Esbjerg.
Jeg mener som mange andre, at vildtudbytte skemaet, burde være vedhæftet indbetalingskortet.
Ved digital indbetaling, må det kunne lade sig gøre, med et system der ikke accepterer indbetalingen, før et skema er udfyldt.
Det kan lade sig gøre med alle andre registreringer, så hvorfor ikke!

Er der nogen der har overvejet at manglende vildtudbytteskemaer, ikke er et tegn på danskernes sløvsind, men tvært i mod en stille protest mod det faktum, at alt hvad der kan bruges mod jægere(af jægere), bliver brugt. Hvorfor lægge ved på bålet, af egen fri vilje?
Hvornår kommer registrering af patronforbrug, kørte kilometer og ikke fundet vildt?

I Jæger nr.3 2008, er det allerede fremme, at råvildt ikke burde skydes med hagl. Hvad så? Skal vi overfodre dem, til de dør?
For øvrigt mener jeg sagtens, vi kunne betale et par tusind mere om året (hver), til div. jægerfjendske organisationer. Jeg vil da også gerne komme med et par forslag til noget de kunne undersøge, således at det bliver endnu sværere at være jæger. Og så lige til dem fra forbundet, der tror det er deres vigtigste opgave, at umuliggøre dansk jagt. Dette var IRONI !
PS Har udfyldt vildtudbytte skema hvert år, men overvejer at stoppe!

Niels Guldager.
Kort og godt.
Ingen indberetning ingen jagttegn.

Jens O. Juhler.
Når en jæger betragter indberetningen af nedlagt vildt på en så ligegyldig måde, kan det få tanker hen på, at jægeren er en tilsvarende person, derfor ingen indberetning, ingen jagttegn. Kan først fremsendes når indbetaling og en underskrevet indberetning er modtaget.
Kommer indberetningen ikke inden 1. juni, er det en politisag da det nu ikke længere er lovligt at opbevarer jagtvåben.

M. Møller Sørensen.
Ingen indberetning - Intet jagttegn!
Så enkelt og rigtig effektivt, nu kan det være nok med denne ligegyldighed!
Kræves der en lovændring, så lad os få den nu!

Tony Petersen.
Ingen indberetning ingen jagttegn .

Bent Frisk.
Dette bør ikke være til diskussion - ingen indberetning - intet jagttegn.
Hvis man ikke kan finde ud af at indberette - hvordan kan de så finde ud af jagt lovgivningen!

Jan Kjær Rasmussen, Fuglebjerg.
jeg kan kun billige holdningen,: ingen indberetning intet jagttegn
Ønskes jagttegnet generhvervet. 100% tillæg det første år.
Gentager forseelsen sig, intet jagttegn det følgende år og 200% tillæg året efter igen. 3 gang mistes retten til erhvervelse af jagttegn for evigt.
Dette er sat hårt op, og det er meningen, jeg ønsker helt klart at ikke jægere, med jagttegn,sorteres fra.

Annette Sell Kartvedt, Malle Plantage.
Har forgæves i 1 time, øv!, forsøgt at indberette den forgangne jagtsæsons vildtudbytte via internettet, men forgæves! SNS's system er åbenbart ikke gearet til multiple indberetninger på samme tidspunkt...eller rettere, det er den undskyldning, man præsenteres for af SNS ved forsøg på elektronisk indberetning. Er bestemt tilhænger af obligatorisk indberetning, men som minimum bør der forventes et smidigt inberetningssystem (anvendt siden 3.2007!) - antallet af indberettere turde ellers være kendt af SNS;-) Måske er en denne lapsus en plausibel forklaring på et vigende indberetningstal?

Bendt Kruse.
Det kan vel ikke være så svært,når der er nogle brodne kar
i mellem de ellers så lovlydige jægere. Intet jagttegn hvis man ikke vil indberette hvad man har nedlagt den forgangne
år.Endvidere må politiet ud at konfiskere våbene,da man jo
ikke har gyldigt jagttegn. Så må de vel da for f..... lære det.
Evt en ny jagtprøve.

Jens Sejr Koue.
Først insendelse af vildtudbytte,registrering,så tilmelding og
betaling af jagttegn.

Lars Jensen.
MIN MENING ER INGEN INDBERETNING INTET JAGTTEGN.

Ole Andersen.
Selvfølgelig skal man indberette sit jagtudbytte !!! man kunne jo forestille sig ”klippekortsystemet” første gang en lille bøde, anden gang lidt større, tredje gang farvel jagttegn og dermed våbentilladelser !!!
Når nu det er lovpligtigt, hvorfor overdrager man så ikke bare det hele til ordensmagten, det er jo også dem der udsteder jagttegn og riffeltilladelser så er det hele samlet under et.
Ingen arme, ingen kiks !!!
Man kunne måske tænke sig at der kom en påtegning f.eks på jagttegnet om at man havde indberettet udbyttet,
Og så ” køre ” det som en slags pas : ”udfyldelse af oplysninger, godkendelse og stempel !!!

Kjeld Nielsen.
Om jagtegnet skal fjernes hvis man ikke indsender skemaet.
Det synes jeg er helt i orden , hvis man ikke gøre sig den lille ulejlighed og indberette skemaet bør man bestemt ikke have jagtegnet.
Hvis man ikke orker at bruge ti min på så vigtig en ting bør man heller ikke gå på jagt..

Kenneth Jensen.
Hej jeg vil gerne bidrage til debatten om jagttegn, ikke indsendt vildtudbyttestatistik, ingen jagttegn.
Hvis vi ikke sender vildtudbytte skyder vi os selv i foden,da man kun kan skønne vildtudbyttet.