Dansk vildtopdræt får topkarakter.

Dansk vildtopdræt får topkarakter.

Landsdækkende undersøgelse.

Fødevarestyrelsen har undersøgt velfærdsforholdene for de danske dyr der opdrættes. Det er naturligvis landbruget der tiltrækker sig den største interesse, men da vi blev bekendt med undersøgelsen, spurgte vi specifikt til, om også opdræt af vildtfugle og hjortevildt indgik i den. Svaret fra Fødevarestyrelsen var, at det gør de skam, og da vi så spurgte ind til sagen, så viste det sig, at der stort set ikke er noget at komme efter i disse bestande. Derfor var vildtopdrættet slet ikke medtaget i den første undersøgelses resultater.
I bund og grund en glædelig historie, som viser, at ikke blot jagten i Danmark foregår under ordnede og acceptable forhold, men at også den måde vi opdrætter vores fuglevildt og hjortevildt på, foregår efter alle kunstens regler.

De konkrete resultater.

Veterinærdirektør Per S. Henriksen oplyser på vores direkte forespørgsel: ”Vi har opgjort tallene for de 25 kontrollerede hjortefarme. Her fik kun én farm påbud om at overholde kravet i dyreværnsloven om mindst et årligt besøg af en dyrlæge. Herudover fik 2 farme indskærpelser vedrørende fejl vedrørende øremærker, men det er ikke et dyrevelfærdselement, men relaterer sig til sporbarhed i forbindelse med dyresygdomme som f.eks. TB.”
På forespørgsel til forholdene i fjerbesætninger, har vi modtaget følgende fra dyrlæge Susanne K. Larsen: ”Vi har nu opgjort kontrolresultaterne for de 25 opdræt med fjervildt, der var udpeget til kontrol i 2010.
Der var indskærpelser i 3 besætninger:
I 1 besætning (fasaner + agerhøns) manglede der optegnelser over døde dyr, som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.
I 1 besætning (fasaner) manglede producentens egne optegnelser over anvendt medicin, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000.
I 1 besætning (fasaner) var der for mange kyllinger pr. m2 (overbelægning), jf. § 6, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 116 af 26. februar 2008 om opdræt af fjervildt.
Herudover har der ikke været konstateret overtrædelser i besætninger med fjervildt i kontrollen 2010.”
For en lægmand ser det jo ikke problematisk ud, og da vi spurgte Susanne K. Larsen om hun fandt resultatet alarmerende, var det hurtige svar, at det er disse resultater overhovedet ikke.
Bestået – med andre ord. Sådan.