Dansk vildtforvaltning

Dansk vildtforvaltning

DMU vandt udbud.

Opgaven har været i udbud i EU. Udbuddet var delt i to dele: et udbud på fugle og et udbud på pattedyr (landpattedyr og havpattedyr) fordelt med en årlig ramme på henholdsvis 6 millioner kr. til fugle og 4 millioner kr. til pattedyr. Herudover kan Miljøministeriet efter nærmere aftale ønske eller DMU kan foreslå opgaver, som kan løses indenfor en ekstra ramme på hver 1 million kr. på henholdsvis fugleområdet og pattedyrområdet pr. år.
Udbuddet er som udgangspunkt fireårigt, men Miljøministeriet kan ønske dette forlænget i mindst to år. Forskningschef Aksel Bo Madsen er glad for, at DMU har fået opgaven:
”Vi glæder os rigtig meget til at videreføre det gode samarbejde, som DMU har haft med Miljøministeriet gennem de seneste mange årtier,” siger han.