Dansk kongeørn skudt

Kongeørnen genetablerede sig som ynglefugl i Danmark i 1999 efter mere end 100 års fravær på danske reddepladser. Arkivfoto.

Skudt.
Den dræbte kongeørn var nået en alder, hvor den var i stand til at føre den danske kongeørnsslægt videre. Ørnen blev i sin tid ringmærket som unge den 28. maj 2009 af Jan Tøtterup Nielsen i Hals Nørreskov, og den blev fundet den 12. marts i opskyld på Limfjordens nordlige bred ved Limfjordens østlige munding. Bare syv kilometer fra reden hvor den blev udklækket.

Undersøgelser på det lokale dyrehospital afslørede, at kongeørnen er blevet skudt. Den havde mindst 20 hagl i kroppen, oplyser Dansk Ornitologisk Forening på sin hjemmeside i dag.

”Gerningsmanden kan ikke have været i tvivl om, at han skød en kongeørn, for skuddet må være affyret på tæt hold, eftersom haglene er mange og sidder tæt,” skriver Knud Flensted, der er biolog i DOF i deres omtale af sagen, som nu er  overdraget til efterforskning hos politiet.