Dansk jagttegn på engelsk

Flere udlændinge vil have dansk jagttegn.
Generelt er der en stigende interesse for at gå på jagt. Ikke bare i Danmark men også ude i resten af verden.
Det betyder blandt meget andet, at en del af de udenlandske medarbejdere, som takker ja til et job hos en virksomhed i Danmark, også gerne vil erhverve et dansk jagttegn. Og har de ikke et i forvejen fra hjemlandet, kan de nu følge undervisningen hos Jagttegn.net – på engelsk.

Selve undervisningen og alt undervisningsmaterialet er udarbejdet på engelsk af en autoriseret translatør som også er jagtkyndig, beretter Jagttegn.net’s indehaver Klaus Hartmann, der har investeret i de omfattende oversættelser, fordi myndighederne og organisationerne ikke har gjort det.

Jagttegn-net har tidligere gennemført undervisning på engelsk for aspiranter enkeltvis, men sætter nu et eller to årlige hold, hvor man følger undervisningen på traditionel vis. Det første engelsksprogede hold møder op i undervisningslokalet til maj.
Kurset er intensivt, strækker sig over en weekend og der er plads til 10 aspiranter