Claus Lind Christensen genvalgt

Claus Lind Christensen slog den daværende formand af pinden tilbage i 2012 i det mest spændende valg der nogen sinde har fundet sted i Danmarks Jægerforbunds historie.

Valgt uden afstemning.
Når der til sommer er repræsentantskabs møde i Danmarks Jægerforbund, så kan man afslutte valget af formand for de næste fire år med en enkelt klapsalve.
Claus Lind Christensen fortsætter nemlig, for han genopstiller og der er ingen modkandidater.
Da fristen for at melde sig som kandidat til formandsposten udløb ved midnat var der ingen der havde meldt sig til at tage kampen op mod Claus Lind Christensen.
Derfor hedder formanden for Danmarks Jægerforbund også Claus Lind Christensen frem til det næste ordinære formandsvalg der skal finde sted i 2020.

Nogle spændende dage.
Claus Lind Christensen tog beslutningen om at genopstille til jobbet som formand for Danmarks Jægerforbund for længe siden: ”Det gjorde jeg fordi det er et dejligt job der giver mig mulighed for at påvirke udviklingen i den danske jagt, som ligger mit hjerte nær. Og fordi det er dejligt at være i kontakt med så mange jægere hver eneste dag,” siger Claus Lind Christensen til HuntersMagazine da vi fanger ham på telefonen kort tid efter han har modtaget den officielle mail fra den administrative ledelse af Danmarks Jægerforbund med beskeden om, at der ikke er dukket nogle modkandidater op.
”Det har da været nogle spændende dage,” forklarer den nuværende og kommende formand om tiden op til tilmeldingsfristen, der udløb klokken 24 i nat. ”Jeg tager resultatet som et udtryk for en støtte til den linje der er lagt.”

Ingen valgkamp.
Nu hvor Claus Lind Christensen ikke skal ud i en længere valgkamp glæder han sig over at kunne fortsætte arbejdet med markvildtet, trækvildtet og hjortevildtet, som er de tre søjler det danske vildt for tiden er inddelt i.
Ikke mindst hjortevildtet tiltrækker sig disse måneder stor opmærksomhed, og den kommende forvaltning af især kron- og dåvildt er fortsat til debat ude i de lokale jægerråd.
”Resultaterne fra disse møder tikker ind lige nu, og er resultatet af en demokratisk proces, som jeg har dyb respekt for,” forklarer Claus Lind Christensen der ikke ønsker at kommentere på de foreløbige resultater, fordi ikke alle tilbagemeldinger endnu er i hus.

International strategi.
Formanden for Danmarks Jægerforbund til også fortsat ligge vægt på de aktiviteter der er sat i gang for at skabe mere åbenhed i Danmarks Jægerforbund. ”Det er en opgave der endnu ikke er tilendebragt,” siger Claus Lind Christensen, som i øvrigt nu også kan takke ja til en stor opgave i den europæiske jagtorganisation FACE.
”FACE har bedt mig om at være formand for den gruppe der skal udarbejde den internationale strategi som FACE skal arbejde efter de kommende tre år. Det er en opgave jeg nu er klar til at påtage mig, og det er nødvendigt at have et internationalt udsyn for at kunne beskytte jagten i Danmark. Og her forventer jeg at sætte et stærkt nordisk fingeraftryk,” slutter Claus Lind Christensen der nu kan arbejde ud fra et perspektiv, der gør ham til formand for Danmarks Jægerforbund frem til sommeren 2020.