Bukkedebat

Bukkedebat

Klik her hvis Du vil deltage i debatten.

Foretrækker sensommerjagt.
De eneste argumenter der bør tælle, er vildtets tarv. Og, trives vildtet, trives jægerne.
Der er for mig ingen tvivl om, at det skader råvildtbestanden, at en stor del af bukkene skydes inden brunsten. Det kan forsvares på rigtig store revirer, som vi kender det fra Polen og Skotland, hvor udtaget af bukke udgør en forsvindende lille del af bestanden. Men, ikke i Danmark. Se f.eks. på alderen af nedlagte bukke. Ude i bøh-landet oplever en buk næppe at fylde 3 år. Se selv efter på årets "bukke-kaffe-arrangementer" 16. maj. Ofte hører man noget i retningen af "ja, det var da godt nok kun en gaffelbuk, men den var 21 cm høj!" og lignende bemærkninger.
Jeg har selv nedlagt masser af bukke, både forår og sensommer. Og jeg kan forsikre, jeg foretrækker til enhver tid jagten i sensommeren.
Jægerhilsen
Hans Henrik Jensen
St. Heddinge

Flyt bukkejagten.
Alle der har prøvet at skyde en efterbrunst buk i f.eks Sverrige kender forskellen på at skyde en pjaltet buk i starten af bukkejagten herhjemme og så skyde en buk der har den rigtige farve i pels og på opsats.
De stærkeste bukke ku jo få chancen for at føre slægten videre på normal og naturlig vis istædet for at blive skudt lige før brunsten starter. Det kan umuligt være helt rigtigt at fjerne de stærkeste dyr hvert år lige før brunsten og så gi selv de aller dårligste bukke optimale chancen for at
indgå i avlen.
Det er jo ikke sådan at der bliver færre eller flere dyr af den grund hvis man rykker jagten hen på den anden side af brunsten.
Fordelene ville gavne både dyrene og os jægere mener jeg for antallet af dyr vil være de samme men de stærkeste dyr vil modsat nu hvert år indgå i avlen. Det burde de fleste være enige i.... yderligere er alle bukkene flotte i pelsen og opsatsen har den flotteste farve den kan opnå dette år.
mjh. Robert. D. Nielsen.

Hævder råen reviret?
Man ved at råbukke er revirhævdende. Men hvad med råen. Jeg har hørt rigtig mange som påstår, at den gamle rå er mindst lige så revirhævdende som bukken. Selv tror jeg ikke det er tilfældet. Jeg har en teori om, at det der opfattes som revirhævdelse i virkeligheden er råen der udstøder
sit lam fra året i forvejen, når den skal til at sætte sine nye lam. Den vil nu have fred til at koncentrere sig om de nye og jager derfor de "gamle" lam på porten. Det er netop i den tid, hvor mange jægere sidder ude og ser efter sommerbukken, og som en naturlig følge deraf bliver set af mange. Man kan så med lidt god vilje, få det til at se ud som om råen hævder sit revir. Det er naturligvis kun teori, idet jeg jo ikke er ekspert på områder. Har Huntersmagazine et svar på dette spørgsmål???
Mvh Poul P. Steenfeldt.

Nej, det har vi ikke. Men vi finder en forsker der har studeret råvildtet indgående.
Mvh. Debatredaktøren.

Moral?
Man kan vel med rette, sætte spørgsmålstegn om bukkejagten begynder for tidligt. Når vi ser forskellige hjemmesider, som viser skudte bukke frem.
Dårlig affejede og pjaltene bukke, der ikke har skiftet, til den smukke røde sommerpels. Denne tidlige begyndende jagt, er i stæk modstrid, om udskrevne regler om etisk jagt, hvor der står, jagt bør kun finde sted på fuld fjeret vildt og hvor pelsen er i orden, disse billeder viser en
stærk kontrast, til udskrevne regler.. Samtidig hvor man ved at unge bukke som skydes flest af, lige er drevet fra moderen, som er ved at sætte nye lam til verden, de mange unge bukke skal først til at kende de farer der luer, når de på begyndende deres livsbane på egen hånd, hvor de først
skal lære og klare sig, uden beskyttelse fra moderen. Med den moral der føres, blandt mange jægere, hvis ikke jeg skynder mig, at skyde bukken, så gør naboen det. Vi skal huske, fra gammel tid hvor råvildtet kun fandtes i mindre tal, og var skovens vildt, til i dag hvor vi har fået
meget store landbrug og den tilstrækkelig ro, til at råvildtet trives ude i det åbne land. Derfor nok ordret selektiv afskydning, hvor det var godsejeren selv, eller venner der stod for afskydningen af jagtbare bukke, og skytten opgave at bortskyde de dårlige bukke. Derfor bliver det nok en
nødvendighed at lovgive, om en mere hensigt fuld jagt, hvis vi skal overholde udskrevne etiske regler, om vi så skal have en lov, der siger for hvor mange dyr der må nedlægges på et angivet areal, eller hver jæger skal have en kvote. Spørgsmålet kan så være om, det er en forkert afskydning form, der har været årsag til at sygdom har hærget Fyn, med syge og dødfundne dyr, og at dyrene er blevet mindre af vækst. Efter min overbevisning, er sygdommen udløbet fra de godser, der har hegnet hele
skove, for at holde på råvildtet inde, og hindret råvildtets frie bevægelighed, årsagen kunne måske være, fordi jagttrykket har været stort uden for skovene, på grund af de stadig høje priser på jagt, at det etiske og moralske begreber er gået fløjten.
Mvh Karl Johan Rasmussen
Vester Skerninge.