Buk og befindende

Buk og befindende

Sundhed.

Når man vil danne sig et overblik over sundhedstilstanden hos en given population – det være sig mennesker eller dyr – så skal man undersøge hele populationen. Eller et repræsentativt udsnit af den. Her er et tænkt eksempel sikkert på sin plads: Hvis man sendte forskere ud, for at undersøge danskernes sundhedstilstand, og disse undersøgere udelukkende søgte oplysninger på landets hospitaler, så ville der tegne sig et billede af en syg befolkning. Alle og enhver kan se, at man naturligvis skal indsamle viden om hele befolkningen i et eksempel af denne art.
Ligesådan forholder det sig med råvildtet. Indtil videre har forskerne i høj grad været overladt til at se på de syge rådyr fra Fyn og Sjælland. Og så kan man jo hurtigt fornemme hvor det bærer hen; det tegner sig et sygt billede af bestandens sundhedstilstand.
Derfor skal forskerne have oplysninger om alle de dyr vi som jægere har fingrene i – ikke kun de, der ser ud til at have det skidt.
Det er baggrunden for, at Center for Vildtsundhed beder alle landets jægere, om at medvirke til at indsamle simple data om de rådyr vi nedlægger under jagten – både her i foråret og senere på året, når vi har mulighed for at efterstræbe alle former for råvildt.

Sådan gør du.

Når du har skudt forårsbukken, brækket den og nydt alle detaljerne, så sætter du dig til computeren og udfylder det spørgeskema, som du når frem til ved at klikke på dette link.
Samtlige oplysninger som du bliver spurgt om, vil du kunne besvare, når du har håndteret dyret i forbindelse med jagten.
Forskningen har brug for dine oplysninger, og på lang sigt har vi alle brug for, at der findes så omfattende viden om dyrenes sundhedstilstand som over hovedet muligt.