Brasiliansk and

Brasiliansk and

Faunaforurening

”Blot endnu et eksempel på den faunaforurening, der er blevet mere og mere almindelig de senere år,” siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.
Anden var på træk sammen med en flok krikænder, og blev nedlagt af en jæger der var på jagt i et lille vådområde ved Bælum vest for Lille Vildmose i Østhimmerland, oplyser Ornitologerne, der tilsyneladende ikke er kede af, at denne tilflytter er blevet fældet.

Prydfugle

Det sker oftere og oftere at prydfugle fra opdræt slipper ud i den omgivende natur, og på den måde er med til at forandre den oprindelige fauna. Den brasilianske ands biologi ved man ikke så meget om, for den lever sædvanligvis dybt inde i de uvejsomme regnskove og opholder sig i træerne, hvor den gerne yngler i forladte papegøjereder.
Den lille and, der mødte sit endeligt i Bælum, er en smule mindre end en krikand, og bliver kaldt rødskuldret and eller sydamerikansk dværgand. På engelsk: Ringed Teal, og dens videnskabelige navn er Callonetta leucophrys.
Denne and har næppe gjort rejsen helt fra Sydamerika, men stammer sandsynligvis fra Holland eller Tyskland, hvor man har en lang tradition for at holde eksotiske prydænder.