Brakstøtte: 2.664,17

Brakstøtte: 2.664,17

Overskridelse af basisareal.

De endelige hektarstøttesatser for 2004 er nu beregnet, og støtten reduceres med 3,41 procent som følge af overskridelse af basisarealet.

Udbetaling 23. november.

Hektarstøtten udbetales 23. november og er til rådighed 24. november 2004, hvilket dog kun gælder for godkendte ansøgninger.
Tillægsstøtten til proteinafgrøder og til energiafgrøder udbetales fra 1. december.
Støttebeløbene er 2.364,17 kr. pr. hektar for korn, oliefrø og bælgsæd, mens hør og hamp samt brak udløser 300 kr. mere pr. hektar, oplyser Landbrugs Avisen.
Tillægspræmierne er på 412,11 kr. pr. hektar for proteinafgrøder og 335,03 kr. pr. hektar for energiafgrøder.