Blyet afvikles i Sverige

Blyet afvikles i Sverige

Sverige

Den svenske regering har nu fastsat de endelige tidsrammer for hvordan jægernes brug af bly skal afvikles i Sverige.
I realiteten findes der stadig en mulighed for at udstede dispensation, for loven foreskriver, at forbudene først kan træde i kraft, når der er fundet fuldt tilfredsstillende alternativer – uden at der findes en definition på hvad et tilfredsstillende alternativ til bly er.

Planen for afvikling

Fra 1.7.02 er det forbudt at anvende blyhagl til jagt i vådområder. Gælder for alle vildtarter.
Fra 1.7.02 er det ligeledes forbudt at anvende blyhagl til træning og konkurrenceskydning – om end der forekommer visse undtagelser fra denne bestemmelse.
Fra 1.1.05 er det definitivt slut med at benytte blyhagl til konkurrenceskydning.
Fra 1.1.06 er det forbudt at anvende blyhagl til nogen form for jagt, samtidig bliver det forbudt at handle med blyhagl.
Fra 1.1.08 Bliver det forbudt at skyde med riffelkugler der indeholder bly, om end skydebaner der kan opsamle riffelprojektilerne kan opnå dispensation fra dette forbud.

Nye projektiler

Allerede på nuværende tidspunkt findes der i hvert fald en projektiltype som ikke indeholder bly, nemlig Barens-X som er en massiv jagtkugle, der består af rent kobber.
Kuglen er opbygget så den ekspanderer.
Læs mere om projektiler i artiklen Projektiler fra A -Z
Projektiler fra A -Z

Eksport af bly

Disse bestemmelser gælder kun i Sverige, derfor vil det fortsat være tilladt for de store svenske våben- og ammunitionsfabrikker at producere og eksportere ammunition med blyhagl og blyholdige projektiler.