Betaling af jagttegn

Betaling af jagttegn

En våbentilladelse til jagtriffel gælder i 10 år, men det er en forudsætning, at man hvert år indløser sit jagttegn.

Overtrædelse straffes hårdt

Jagttegnet skal være betalt og dermed fornyet senest den 1. april hvert år.
En del jægere glemmer det imidlertid, og er dermed på kant med våbenloven.
Det forholder sig nemlig således, at det gyldige jagttegn er en forudsætning for, at jægerne kan få en riffeltilladelse.
Hvis jagttegnet ikke er gyldigt, er riffeltilladelsen det heller ikke.
Ejer man en riffel uden gyldig riffeltilladelse, overtræder man våbenloven, som siden rockerkrigen i slutningen af halvfemserne er blevet meget striks på dette punkt.
En overtrædelse af våbenloven medfører ofte fængsel, og under alle omstændigheder risikerer man en bøde, og at våbnene bliver konfiskeret.

Betal nu

På det centrale jagttegnsregister i København sidder Henning Pedersen og holder øje med de jægere der endnu ikke har betalt.
”Jeg vil gerne opfordre til, at de jægere der endnu ikke har fået betalt, skynder sig at gøre det,” siger Henning Pedersen, der ikke har nogle aktuelle tal på hvor mange der mangler at betale.
Sidste år var der over 6.000 der endnu ikke havde betalt den 1. juli.
Sædvanligvis udsendes der over sommeren rykkere fra den lokale politimyndighed, til de jægere der ikke har betalt. Men i år går der længere tid før rykkeren rammer dørmåtten, fordi der er ved at blive etableret et nyt landsdækkende våbenregister.

Et samlet overblik

Det nye centrale våbenregister skal afløse de nuværende 54 lokale våbenregistre.
Derved får Henning Pedersen og hans kollager lettere ved at rykke de jægere der er i restance, for med det nye centrale register, vil rykkeren blive afsendt direkte fra det centrale register, i modsætning til tidligere hvor Henning Pedersen skulle sende besked til det lokale politi, som så efterfølgende sendte en rykker med posten til de glemsomme jægere.
Det nye centrale våbenregister er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, og er sandsynligvis først virksomt en gang til efteråret.