Anskydninger

Anskydninger

Edderfuglene er blandt de arter der siden midten af 90erne er blevet undersøgt ved forskellige lejligheder.

En mellemtid.

I løbet af forårsmånederne kommer der en helt ny rapport fra DMU om anskydninger. Men inden der bindes endelig knude på sagsmapperne om nedgangen i anskydningerne målt fra 1997, hvor der blev iværksat en stor landsdækkende kampagne for at mindske disse, og frem til i dag, så har DMU offentliggjort de foreløbige resultater af målinger og beregninger, som bygger dels på nye undersøgelser dels på de sidste landsdækkende opgørelser fra 2005.
De tre følgende figurer illustrerer hvordan udviklingen har været siden 1997.

Kortnæbbede gæs.

Kortnæbbede gæs
© huntersmagazine.com
2011

Kilde: DMU

Procenten af gamle (dvs. over et år) kortnæbbede gæs med hagl i kroppen i årene 1996-2009. Tallet for 1997 bygger på flere prøver taget 1990-1992 og i 1996. De grå kurver viser den forventede udvikling, hvis omfanget af anskydning faldt med hhv. 25, 50, 75 og 100 % (totalfredning), efter at handlingsplanen trådte i kraft, mens punkterne og den sorte kurve viser den faktisk observerede udvikling 1997-2005.

Edderfugl
© huntersmagazine.com
2011

Kilde: DMU
Edderfugl.

Andelen af gamle hunner (udfyldte cirkler) og hanner (trekanter) af edderfugl med hagl i kroppen i hhv. 1996/97, 2001, 2006 og 2007-2009. Ved starten på handlingsplanen i 1997 havde 34 % af de undersøgte hunner og 35 % af hannerne hagl i kroppen. De grå kurver viser den forventede udvikling, hvis omfanget af anskydning faldt med hhv. 0, 25, 50, 75 og 100 % efter at handlingsplanen trådte i kraft. De er beregnet for hunner, mens de tilsvarende kurver for hanner ville ligge lidt højere pga. en højere overlevelse.

Ræv.

Ræve
© huntersmagazine.com
2011

Kilde: DMU

Procenten af ræve med hagl indsamlet ved de landsdækkende undersøgelser 1998-2005, samt i Sønderjylland 2006 og 2007 (128 undersøgte ræve) og Midtjylland 2008-2010 (274 undersøgte ræve). Resultaterne fra Sønderjylland og Midtjylland er på grund af de mindre årlige prøvestørrelser vist som gennemsnit.