Anskudt

Anskudt

Gæs.

I 1988 blev grundstenen til de følgende årtiers indsats mod anskydninger i Danmark lagt i Vestjylland. Det var da Danmarks Miljøundersøgelser første gang indfangede gæs og røntgenfotograferede dem, for at undersøge om jægerne kunne gå på jagt uden at anskyde.
Dengang valgte biologerne med stor omhu netop den kortnæbede gås, fordi den stort set ikke jages andre steder end i Danmark. Den gang var resultaterne skræmmende. Over 30% af fuglene havde hagl i kroppen. Det var anledningen til, at der blev iværksat en stor handlingsplan for at mindske anskydningerne.
Siden har der været en række opfølgende undersøgelser af samme art på den samme lokalitet, og i takt med at handlingsplanen blev foldet ud, faldt også mængden af gæs med hagl i kroppen.

Gåsen ligger i plastikkassen med hætte over hovedet mens den bliver røntgenfotograferet.

Dagens status.

Efter nogle års pause, skulle hele menageriet så gentages i går. Siden de første undersøgelser er jagttrykket på de kortnæbbede gæs steget i Norge og bramgæssene har siden holdt deres indtog på de samme områder, som tidligere stort set var helt domineret af de kortnæbbede gæs.
Da det store net i går morges klokken 07.25 blev skudt ud over de fouragerende gæs, endte der 308 under maskerne, heraf var lidt over halvdelen kortnæbbede gæs.
Samtlige fugle blev røntgenundersøgt og der findes fortsat hagl i begge arter.
Anskydninger finder altså stadig sted. Hvor grelt det står til, kan man først sige noget om, når biologerne har haft de klare tal under statistisk bearbejdelse – men den sag skal vi nok komme til at høre mere om i de kommende måneder....

Har Du en mening om anskydninger og de røntgenundersøgte gæs, så skriv til redaktion@huntersmagazine.com