Afstemninger om jagt

Afstemninger om jagt

Af Steen Andersen.

I løbet af de seneste måneder har vi introduceret en række afstemninger om forskellige jagtrelaterede emner.
Inden jagtsæsonen for alvor overmander enhver jæger, er det på sin plads, at afmelde disse afstemninger og se lidt nærmere på resultaterne.

Flere afstemninger

I fremtiden kommer der naturligvis flere afstemninger om jagtrelaterede emner.
Afstemningerne er en hurtig og nem måde at lodde forskellige stemninger på, og giver samtidig afsæt til nogle af de spørgsmål og problemstillinger som vi i fremtiden skal præsenterer for politikere, jagtmodstandere og jagtorganisationer.
Mange vil gerne have patent på de rigtige holdninger til jagt, men det er dog jægerne det handler om, og derfor finder vi her på redaktionen, at det mest naturlige er, at høre jægernes egne stemmer, og her er netafstemningerne aldeles fortræffelige.

Jagtstemning
© huntersmagazine.com
2003, Steen Andersen

Afslapning i hytten. Der er så meget at tale om sådan en hyggelig aften.

Jagt med spyd

Med afsæt i en læsers helt konkrete spørgsmål, om hvor i Europa man eventuelt kan jage med spyd, opstod der en mindre meningsudveksling mellem modstandere og fortalere for denne jagtform.
Ansporet af diskussionen opsatte vi en afstemning, hvor det var muligt at give udtryk for sin holdning til spydjagt.
I skrivende stund har 140 givet deres meninger til kende, og det viser sig at 48% finder at denne jagtform er helt i orden, 44% finder den forkastelig og 8% er ligeglade.
Der kan stadig stemmes, og alle historierne, inklusiv den om Spear Tjunker Moris der jager afrikansk storvildt med spyd, er fortsat tilgængelige.
Læs mere om spydjagt.

Ny jagtprøve til gamle jægere

I politiske kredse er der fra tid til anden blæst om jægernes skydefærdigheder. Anskydningsprocenterne stikker stadig i øjnene på en masse indflydelsesrige personer, og stadig flere taler om, at der i den nærmeste fremtid skal indføres en skydeprøve på lerduebanen som jægerne skal består.
Sandsynligvis bliver det de ”gamle” jægere der først udsættes for dette krav.
Er det i orden, spurgte vi i en afstemning, at jægere over 60 skal til en ny jagtprøve.
Indtil videre har 225 deltaget i afstemningen. 71% svarer nej, under ingen omstændigheder. 23% finder at det er en god idé og 6% overlader trygt den beslutning til politikerne.
http://huntersmagazine.artscape.dk/?mod=article&aID=680&PHPSESSID=0fec35... "> Læs artiklen og deltag i afstemningen.

Er det i orden at skyde små bukke?

I forbindelse med starten på årets danske bukkejagt, stillede vi spørgsmålet sammen med dk4´s Jagtmagasinet.
Interessen for at give sin mening til kende var ganske stor, og på nuværende tidspunkt har 1281 deltaget i afstemningen der deler de danske jægere i to næsten lige store blokke.
Det er i orden at skyde små bukke siger 51% af deltagerne, 46% mener at det ikke er i orden, mens 3% er ligeglade – de skyder vel hvad der kommer for.
Også her er det fortsat muligt at give sin mening til kende, afstemningen foregår på Jagtmagasinets hjemmeside.

Tal og statistik

Afstemninger af denne karakter er ikke statistisk dækkende, siger statistikere og de mange institutter der lever af at undersøge folks holdninger til hvad som helst.
Imidlertid er der også i videnskabelige kredse accept af, at når en sådan ustratificeret undersøgelse, som det hedder i den verden, har deltagelse af over 100 personer, så er resultatet heller ikke helt ude i hampen.
Med andre ord, kan man i alle tre afstemninger godt tillade sig at gå ud fra, at resultaterne med en ganske lille afvigelse repræsenterer den generelle holdning til disse spørgsmål hos de danske jægere.
Derfor ved vi nu, at kun få danskere vil forsøge sig med spydjagt, at der bliver en rasende ballade når politikerne får deres vilje og indfører skydeprøver for jægerne og at de danske bukkejægere ikke kan blive enige om at frede de unge bukke, så bestanden af store og ældre bukke styrkes.
Spydjagt på unge bukke må antages at være helt usandsynlig…