Afrika – opdatering

Afrika – opdatering

Botswana.

Tidligere på sommeren forlød det, at der var et totalt jagtforbud under opsejling i Botswana. Det viser sig imidlertid langt fra at være tilfældet, og det var en sidebemærkning fra en minister til et presseseminar, der satte dette spektakulære rygte i gang, som efterhånden har været kloden rundt.
Sagen er nu bragt til opklaring, idet Botswanas minister for miljø, natur og turisme udsendte en erklæring den 20 juli 2011, hvoraf det fremgår, at der nok bliver tale om at tilpasse jagten i Botswana, så afskydningen står mål med bestandenes bæredygtighed, men at der ingen lunde er planer om at lukke for jagten.
Ministeren fastslår således, at der for nogle arters vedkommende vil blive tale om reduktion af jagten, mens der for andre arter, og det gælder eksempelvis for elefanterne, vil blive tale om at øge afskydningen.
Regeringen i Botswana ønsker fortsat at støtte de safarioperatører, som udbyder jagter i Botswana, slutter den ministerielle erklæring.

Zambia.

Professionelle jægere som ikke er statsborgere i Zambia skal fremover godkendes som professionelle jægere i Zambia, for at de kan få lov til at arrangere jagter og guide klienter i landet. Det fremgår af et moratorium, som for nylig er blevet udsendt af de professionelle jægeres organisation i Zambia. Baggrunden er, at man dernede opfatter professionelle jægere på samme niveau som læger og advokater, og at jægerne som de øvrige udøver af de klassiske liberale erhverv, skal autoriseres for lovligt at kunne tilbyde og udføre deres tjenester.
Moratoriet er relevant i forhold til jægere der påtænker at jage i Zambia under ledelse af en professionel jæger fra et andet land, eller i forbindelse med jagter, hvor man jager i flere lande med den samme stab.
Læs mere hos PHASA.