8 x zoom

De nye Z8i kikkerter kommer i de danske butikker til juni og findes med følgende specifikationer: 1-8x24, 1,7-13,3x42, 2-16x50 og 2,3-18x56.

En almindelig kikkert.
Foruden de ovenfor anførte specifikationer – som antageligt taler for sig selv – så er der blot at tilføje, at kikkerterne er konstrueret i et helt almindeligt 30mm rør, og derfor umiddelbart kan  passe til eksisterende montager og bestykninger.
8Zi
Kikkerterne leveres uden forhøjede kliktårne, som skal tilkøbes i hvert enkelt tilfælde. Kliktårnene kan monteres på både den horisontale og vertikale akse, og er således forberedt til såvel lange som vanskelige skud i kraftig vind.

Endvidere kan sigtemidlerne i visse tilfælde (1-8x24 FLEXCHANGE og 1,7-13,3x42 FLEXCHANGE) justeres med et enkelt klik på lyskontrollen, så man frit kan veksle mellem en belyst prik, en belyst prik med en belyst cirkel omkring eller bare et helt almindeligt sort trådkors.

Priserne.
Den billigste af de nye Swarovski Z8i, og det er 1-8x24, koster 17.000 kroner. Hvis man skal have det fleksible sigte med er prisen 18.900 kroner.
Den største af sigtekikkerterne koster 22.900 kroner og de fleksible kliktårne (BTF-Ballistic Turret Flex) koster 1.890 kroner stykket, mens et dedikeret tårn til en (op-)given kaliber og ballistisk koefficient koster 950 kroner.