74 svenske bjørnelicenser

74 svenske bjørnelicenser

Sidste år måtte de svenske jægere nedlægge 64 bjørne. I år er tildelingen af licenser steget med 10, skriver Svensk Jakt Nyheter. Baggrunden er blandt andet, at en helt ny undersøgelse fra Gävleborgs och Dalarnas len viser, at der er omkring 30% flere bjørne i de to områder end tidligere beregnet.

Ny undersøgelser

De nye bestandsestimater bygger på indsamlinger af bjørne ekskrementer, som de svenske jægere har deltaget i, hvor det ved hjælp af DNA-undersøgelser er muligt at fastslå hvor mange forskellige bjørne der er indsamlet efterladenskaber fra.
Denne målemetode er mere præcis end de gamle estimater, som altså i disse to tilfælde har været markant lavere end det faktiske antal bjørne.
De nye undersøgelser viser, at der findes mere end 500 bjørne i Gävleborgs och Dalarnas len.