2.550 bjørne i Sverige

2.550 bjørne i Sverige

Nordisk bjørn. Arkivfoto.

Lorteforskning.

De svenske bjørneforskere har gennem længere tid gået rundt ude i de store svenske skove og samlet bjørnelort op.
Hjemme i laboratorierne er de indsamlede fækalier blevet DNA-analyseret, hvorved det er muligt at skelne den ene ophavsbjørn fra den anden.
Dermed får forskerne et eksakt billede af hvor mange forskellige bjørne de har fundet efterladenskaber fra, og når den viden sammenholdes med jægernes bjørneobservationer under elgjagten, bliver det muligt at komme med en ganske præcis formodning om, hvor mange bjørne der findes i Sverige nu og her.

Større præcision.

Den nyeste forskning på dette felt når frem til, at der nu findes mellem 2.350 og 2.900 bjørne i Sverige og at det mest sandsynlige tal er omkring 2.550 individer. Det er lidt flere end anslået ved den seneste og mindre præcise opgørelse af de svenske bjørne.
Forskningen fortsætter nu i de forskellige svenske len, og når disse analyser er færdige, vil det være muligt for forskerne, at komme med et bud på hvor mange bjørne der findes i de enkelte len.
På den baggrund vil den lokale bjørneforvaltning og ikke mindst jagtkvoterne på de svenske bjørne blive bedre afstemt i forhold til de aktuelle bestande.