21:21 Influenzafri

21:21 Influenzafri

Undersøgelsernes omfang.

I Danmark er der siden den 15. februar undersøgt 107 døde vilde fugle for fugleinfluenza. Samtidig er der som et led i den løbende overvågning indsamlet og undersøgt 320 fugleklatter fra områder med vilde fugle, samt prøver fra 55 edderfugle. Ingen af undersøgelserne har påvist fugleinfluenza, oplyser Fødevarestyrelsen som vurderer, at hvis fugleinfluenza var udbredt i vilde fugle i Danmark, ville man have fundet det med det nuværende overvågningsprogram .
”Vi undersøger alle egnede fugle for fugleinfluenza, men har ikke fundet nogen smittede fugle endnu. Vi opfordrer befolkningen til at give os besked, hvis de finder samlinger af døde fugle f.eks. ænder, svaner og måger, da situationen kan ændre sig på meget kort tid,” siger veterinærdirektør Preben Willeberg.

Kontakt myndighederne.

Som et led i bekæmpelsen af fugleinfluenza undersøges døde vilde fugle og fugleklatter fra hele Danmark, men primært fra Østersøkysten, fordi det er her, man regner med størst sandsynlighed for at finde fugleinfluenza. De indsamlede fugle vurderes for egnethed til analyse. Den døde fugl må ikke have ligget for længe og skal have indvoldene i behold. Alle indmeldinger fra befolkningen om døde fugle vurderes og registreres og samtlige egnede fugle sendes til laboratoriet i Århus.
Fødevarestyrelsen opfordrer stadig borgere til at kontakte styrelsens hotline om fugleinfluenza 70 13 00 12, hvis man finder en gruppe døde fugle. Man bør ikke selv samle fuglene op, men kontakte myndighederne.