18.000 uden jagttegn

18.000 uden jagttegn

Formalia.

Først de basale betingelser. Når man har et gyldigt jagttegn, så må man gå på jagt i Danmark, man er forsikret når man går på jagt, og man har ret til at være i besiddelse af såvel glatløbede haglgeværer som til at søge om at få tilladelse til at være i besiddelse af riflede våben (jagtrifler) og til at købe og opbevare ammunition til begge våbentyper.
Hvis man ikke indløser sit jagttegn, så bortfalder retten til at være i besiddelse af jagtrifler og ammunition, det oplyser Naturstyrelsen, og det ved vel enhver jæger.

Intet jagttegn - ingen riffel.

Sidste år var der knap 170.000 der indløste jagttegn i Danmark. Når denne sæson er omme, ender tallet sikkert på samme niveau, men på nuværende tidspunkt er det kun omkring 152.000 danske jægere, der har betalt de 530 kroner, som et dansk jagttegn koster. Og det er helt normalt oplyser Caroline Bald, der er forstfuldmægtig i Naturstyrelsen, da vi taler med hende i går. ”Sådan er det hvert år, der er en del som først betaler, når de skal på jagt om efteråret,” forklarer hun til HuntersMagazine.
Hvis nu samtlige disse cirka 18.000 jægere ikke er i besiddelse af rifler, og hvis nu de har skaffet sig af med al ammunitionen til haglgeværet, så er alt faktisk også i den skønneste orden, for man må være indehaver af et jagtgevær op til ni år efter, man sidst indløste et jagttegn.
Mennogle af de 18.000 jægere har også jagtrifler – og de fleste sikkert ammunition – så de læner sig faktisk op af en overtrædelse af våbenloven. Hvilket straffes ualmindeligt hårdt med et års fængsel.
Heldigvis anses jægere for lovlydige borgere – som udgangspunkt – og derfor giver ordensmagten jægerne en mulighed for at indhente det forsømte i god ro og orden, og har netop her i begyndelsen af maj, udsendt rykkere til de jægere der er i besiddelse af jagtrifler, og som endnu ikke har betalt jagttegnet.
Det kan altså nås endnu sådan i al mindelighed....