Ændringer i Jægerforbundet

Ændringer i Jægerforbundet

Den nye formand.

Jens Hangaard Nielsen har som bekendt overtaget formandsposten i Danmarks Jægerforbund frem til 1. februar 2006. Det betyder, at han har overtaget Kristian Raunkjærs formandsrolle i Jægerforbundets vildtforvaltningsudvalg, hvor også Jørgen Damgaard er indtrådt i sin egenskab af direktør.

Jens Hangaard Nielsen har desuden overtaget posten som formand for Dansk Jagtforsikring A/S samt Kristian Raunkjærs plads i Vildtforvaltningsrådet, ligesom han også dækker det nordiske og øvrige internationale arbejde.

Jens Hangaard Nielsen afløses i hovedbestyrelsen af regionsformand Ejner Gubi fra Region 6.
Jens Hangaard tiltrådte posten som fungerende formand for Danmarks Jægerforbund på mindre end en arbejdsuge, og har selv søgt orlov fra sit sædvanlige arbejde i det danske skolevæsen.

Den nye direktør.

I forbindelse med Jørgen Damgaards ansættelse som direktør, trådte han samtidig ud af hovedbestyrelsen, og pladsen er derfor overtaget af suppleanten Rune Rübner-Petersen, der er indtrådt som formand i hundeudvalget og ligeledes har overtaget Kristian Raunkjærs formandspost i Schweissudvalget.

Desuden har hovedbestyrelsesmedlem Torben Bagh overtaget Jørgen Damgaards post som formand for jagtlovs- og vedtægtsudvalget, og Tage Madsen er indtrådt i økonomiudvalget, oplyser Danmarks Jægerforbund.