Fra arkivet

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov og sender i dag et lovforslag i høring, hvor hun foreslår, at loven bliver ophævet.
Alle tilskudsberettigede projekter har fået tilsagn til investeringer i Natura 2000-områder. Se her, hvordan tilskuddene fordeler sig på hektar og i de danske kommuner.
En lokal bestand af oryxantiloper skal reduceres fra 1000 til 200. Jagtmagasinet er taget til Afrika for at berette om denne form for vildtforvaltning, og om hvordan den så spænder af i praksis. 
Det er for at få flere penge til lokale aktiviteter at Svendborg Strandjagtforening melder sig ud af Danmarks Jægerforbund og ind i Dansk Land- og Strandjagt.
Den nye venstreregering lever op til valgløfterne om at hjælpe landbruget. Nu ved vi lidt mere om hvordan….
I dag begynder det internationale jagtmesterskab for jæger og hund i Serbien. Danske Christine Due deltager, for at skærpe formen forud for weekendens VM. HuntersMagazine følger Christine Due dag for dag.
Denne uges udgave af Jagtmagasinet på dk4 handler om drivjagt – i Afrika. I dette tilfælde nedlægges to forskellige vildtarter: Springbuck og kudu.
Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke skal målingerne af landbruget intensiveres.
Regeringen er klar med lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage. 
Fra 2016 indføres der trofæafgift for de trofæer der fældes på de frie og ellers gratis jagtarealer i New Zealand. Dermed forsvinder et af de sidste steder i verden hvor det har været gratis at gå på jagt.

Blogs

De udsatte fasaner bliver det jagtpolitiske omdrejningspunkt de kommende år.

Skulle det vise sig, at dispensationerne til dueregulering gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?

Enighed gør som bekendt stærk. Hvis I ikke kan blive enige, så er det os alle sammen der taber.

Kære Venner – vil I ikke nok forstå det. Bare denne gang. Det er vigtigt!