Fra arkivet

En lokal bestand af oryxantiloper skal reduceres fra 1000 til 200. Jagtmagasinet er taget til Afrika for at berette om denne form for vildtforvaltning, og om hvordan den så spænder af i praksis. 
Indberetningen af vildtudbyttet går bedre en frygtet, men den endelige statistik vil være senere færdig end normalt.
South Africa Airways har med øjeblikkelig virkning ophævet deres forbud mod at transportere jagttrofæer. 
Selvom to landmænd i dag blev frifundet for at have overtrådt randzoneloven, så skal landmænd fortsat udlægge randzoner.
Antallet af danske jægere har aldrig været højere end i den forgange jagtsæson, viser den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet.
Jagtsæsonen er under opsejling og det har fået et af landets store advokatfirmer til at udsende en pressemeddelelse om hvordan man skal forholde sig til transporten mellem såterne.
Søndagens udgave af Jagtmagasinet på dk4 handler om jagten på Afrikas grå spøgelse – kuduen. Og rummer enestående slowmotion-optagelser af projektilts vej frem til kuduen der står spidst på…. Søndag kl. 20.00 på dk4.
Efter en årrække at have været uden for den kritiske liste, falder tilvæksten af svenske bjørne, og derfor er denne karakteristiske art nu tilbage på listen over truede dyr. Men jagten fortsætter som hidtil.
Ny udstilling skal bidrage til faktuel og mere viden om det rovdyr der nu har genetableret sig i Danmark.
I Sverige er gåsejagten gået ind og på søndag begynder bukkejagten. Har Du brug for et svensk jagttegn så kan Du begynde her!

Blogs

De udsatte fasaner bliver det jagtpolitiske omdrejningspunkt de kommende år.

Skulle det vise sig, at dispensationerne til dueregulering gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?

Enighed gør som bekendt stærk. Hvis I ikke kan blive enige, så er det os alle sammen der taber.

Kære Venner – vil I ikke nok forstå det. Bare denne gang. Det er vigtigt!