Fra arkivet

Fasanjagt i Finland, rævegrave af kunststof til at placere lige oven på jorden og nye madlavningsmetoder der garanterer mørt kød. Opleve det hele på tv fra på søndag.
På Malta skal befolkningen stemme om at forbyde forårsjagten på trækfugle. En traditionsrig jagt som resten af Europa gerne ser afskaffet. Danske ornitologer jubler.
Den nye vildtudbyttestatistik viser, at afskydningen af råvildt falder, at den stiger for kronvildtets vedkommende og at det samlede udbytte er faldende.
Sådan så Danmark også ud sidste år. En kort periode og Asmus Sand formåede her at fange en virkelig tæt og intens jagtsituation.
Pragtværk fra Gads Forlag af Sven Thorsen om den danske strandjagt. Veldokumenteret, illustrativ og omfattende dokumentation af en svunden tid hvor mænd var mænd og jagtreviret åbent, vildt og vådt.
Så er der skydeundervisning på tv. Det er den professionelle skydeinstruktør Jesper Dellgren som forklarer og viser, hvordan man får hold på de lerduer som bedst ligner fuglene, man oplever på jagt.
Her er resultaterne af det første europæiske forsøg med adaptiv forvaltning af kortnæbbet gås. Det viser, at det kan lykkes at etablere et effektivt og fleksibelt samarbejde mellem myndigheder, forskere, jægere, landmænd og naturfredningsforeninger.
Så er det nye katalog fra Korsholm på nettet. Kataloget er digitalt, læses på computeren og er endda garneret med noget så sjældent som lun humor. 
EU er i gang med at skærpe kravene til import af en række dyrearter, som får betydning for en håndfuld jagttrofæer. Sagen er dog ikke afsluttet. Læs her hvilke arter, hvorfor og hvordan. 
Den planlagte P-afgift for at parkere ude i naturen bliver nu skrottet. 

Blogs

 et al.

De udsatte fasaner bliver det jagtpolitiske omdrejningspunkt de kommende år.

 et al.

Skulle det vise sig, at dispensationerne til dueregulering gives for let, for hurtigt eller for ukritisk, så er det sikkert også meget anstændigt med en regulær regulering på dette felt.  
Er det ikke?

 et al.

Enighed gør som bekendt stærk. Hvis I ikke kan blive enige, så er det os alle sammen der taber.

Kære Venner – vil I ikke nok forstå det. Bare denne gang. Det er vigtigt!