Fra arkivet

I dag søndag var der stor samling blandt de stående hunde. Det foregik i Vissenbjerg på Fyn, hvor åbningstalen handlede om, at hundefolket er en af de væsentligste grunde til, at den danske natur stadig eksisterer.
Jægerne har indgået et strategisk samarbejde med pelsdyravlerne for at dæmme op for de invasive arters fremmarch.
Når kragejagt bliver en livslang passion, så tager man gerne til verdens ende for at forsage storvildtet og alene gå efter krager og andet flyvende vildt.
Der er atter konstateret afrikansk svinepest i Polen og Rusland, og det vidner blot om, at danske jægere der færdes på disse kanter, skal være yderst agtpågivende.
Nyt flertal i Folketinget går sammen om at halvere de sprøjtefrie randzoner. Zonerne giver liv og håb til harer og agerhøns, og det er ikke sikkert at halveringen går ud over vildtet.
I løbet af de næste tre år skal der bruges lidt over tolv millioner kroner på at skabe bedre vilkår for det trængte danske markvildt. Pengene kommer fra staten og fra private fonde.
De danske jagtorganisationer er begyndt at bekrige hinanden, og det er dødsensfarlig for jagten i Danmark. Leder af Steen Andersen.
Udbruddene af afrikansk svinepest i Litauen og Polen får nu Fødevarestyrelsen til at indføre krav om ekstra rengøring og desinfektion af transportmidler. Kravet gælder fra midnat.
Enkeltmandsjagten forsvinder. Den danske jagt ændrer karakter, og årsagen er de store sammenlægninger af landbrugsjord. Her er Danmarks Jægerforbunds vurdering af konsekvenserne.
Danske kyster, strande og skove har en stor værdi for danskerne, viser en ny rapport fra de miljøøkonomiske vismænd. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil bruge rapporten i det videre arbejde med den danske natur.

Blogs

 et al.

Enighed gør som bekendt stærk. Hvis I ikke kan blive enige, så er det os alle sammen der taber.

Kære Venner – vil I ikke nok forstå det. Bare denne gang. Det er vigtigt!

 et al.

Leder af Steen Andersen om de kommende nye jagttider.

 et al.