Fra arkivet

Det nye Jagtforbund skal købe fast ejendom og bestyrelsen må ikke modtage gaver eller deltage i repræsentationsjagter. Vedtægterne er nu offentlige.
Der er stadig mere end 1 million kroner til nye haglskydebaner og til renovering af eksisterende i år. Fristen for at søge om tilskud er derfor blevet forlænget!
Den nye statistik over jagtvildtet viser, at udbyttet atter stiger og indeholder desuden en ny og meget detaljeret viden om de andearter der fældes og om hvornår råvildtet nedlægges på landets jagter.
I går lukkede og slukkede Europas største jagtmesse for denne gang. Siden åbningen fredag har mere end 1.300 udstiller præsenteret alt inden for jagt, outdoor og udstyr for omkring 39.000 besøgende.
I dag er det sidste frist for at søge om tilskud til vildtplantningerne. Søger man i dag, leveres planterne til april.
I går var der møde i Vildtforvaltningsrådet, og her er der enighed om, at jagtloven skal ændres, så det snarest bliver tilladt at anvende lyddæmper til jagt.
De danske skove dækker tilsammen 14,1 procent af landets areal. De sidste 15 år har der været givet tilskud til privat skovrejsning, og det er endt med Danmarks ”største” skov.
Det er tre intense bukkesituationer og en god portion bukkerelevante eftertænksomhed som er hjørnestenene i denne uges udgave af Jagtmagasinet på dk4.
Der bliver stadig færre landbrug i Danmark, og de bliver større og større. Det betyder at jagtretten samles på færre hænder.
På søndag er der atter jagt på tv. Denne gang gælder det nogle af efterårets mange muligheder, og nyt om hvordan man i udlandet benytter sig af faktuel viden forud for eventuelle fredninger.

Blogs

 et al.

Leder af Steen Andersen om de kommende nye jagttider.

 et al.

 et al.

Fortalelse til fortiden.